Brosjyre om fremmede arter.

Her kan du lese eller laste ned brosjyren om fremmede arter.

Gullris i Mærradalen.

Sammen med biolog Hilde Friis Solås har vi laget en brosjyre om fremmede arter og hvordan vi skal bekjempe dem. Vi har tatt for oss de fire vanligste plantene, russekål, canadagullris, lupin og fredløs. Vi har også spandert en side på brunsneglene.

Det er fint om så mange som mulig laster ned brosjyren og sprer den til venner og bekjente. Ønsker du å gjøre en innsats ved å spre den fysisk ved å legge den i postkasser eller andre steder, kan du bare ta kontakt med oss, så skal du få så mange du vil.