By og tettsted – ditt nærmiljø

Hvilken by vil du ha? Hva er med på å påvirke ditt nærmiljø? Hva er en fornuftig forvaltning av arealene vi har, og hva er bærekraftige svar på utfordringene innenfor transport og klima? NOA jobber for at vi også skal ivareta naturen i by og tettsted – i ditt og mitt nærmiljø. Med stadig press på grønne lunger, areal og byens biologiske mangfold, trenger man gode løsninger, og ikke minst en refleksjon rundt hva den gode by er for både mennesket, og natur.