Bygdøy folkepark – En kongstanke blir virkelighet

Turleder: Forfatter Bredo Berntsen, æresmedlem i NOA. Tlf. 90961265

Oppmøte: Kl 17.00 ved Frognerkilen holdeplass (30-bussen)

Bygdøy folkepark – En kongstanke blir virkelighet

Tur til Dronningberget, Sæterhytten, gjennom lindeskogen til
Wedelmonumentet. Deretter til Hengsengjordene for å avslutte på Rodeløkken kafe.

Du kan også laste ned NOAs nye naturkart Natur- og kulturkart for Bygdøy NØ.