Bygging av vei til Stokkerbråten

Det er i oktober 2015 oppdaget bygging av ulovlig vei i Vestmarkveien like ved Stokkerelva.

Saken ble først vist i Budstikka og kommunen har stoppet byggearbeidene. Hytta ligger i Vestmarkveien 220 innenfor markagrensa. Traseen var tidligere skiløype, men er vist som vei på kartet. Hvis man ser på flyfoto kan man se at det ikke har vært noen vei der.

Les NiAs brev til kommunen og Fylkesmannen.

Ulovlig vei i Vestmarkveien 220