Bypark Ullern – innspill

Bypark Ullern
Bydel Ullern har satt i gang prosjektet: «Bypark Ullern – Attraktive og sammenhengende grøntområder i bydel Ullern» og har bedt om innspill innen fristen 1. august i år. Formålet med prosjektet er å forbedre og sikre grøntkorridorer og grøntområder i bydelen. Naturvernforbundet i Oslo Vest har levert et lengre innspill. Se innspill.