BYUTVIKLING I OSLO

Byrådet har kommet med forslag til ny samfunnsdel til kommuneplanen. Den styrer utviklingen for byen i årene som kommer. Her kan du les NOAs innspill i saken.

BYUTVIKLING I OSLOByrådet har kommet med forslag til ny samfunnsdel til kommuneplanen. Den styrer utviklingen for byen i årene som kommer. Her kan du les NOAs innspill i saken. Her er utkastet som sendes Bystyret etter innarbeiding av høringsuttalelser:https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/kommuneplan/forslag-til-ny-kommuneplan-2018/ Her er dokumentet som var til høring: https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/politikk/kommuneplan/horingsprosessen-i-2017/LES NOAs HØRINGSUTTALELSE