Byvandring med fokus på bymiljø og byutvikling

Bli med NOA og Bernt Bull på bymiljøvandring til Bjørvika, Gamlebyen og Ekebergskråningen. Torsdag 17. september 2009. Frammøte: Foran Operaen kl 17.30. Turen tar ca 2 t og 15 min, og avsluttes før kl 20.00

Tema:
Turen vil se på byutvikling og transportinfrastruktur (vei, jernbane, havn, gods), friområder og parkprofiler. Tid ca 2 t og 15 min.

Rute:
1: Taket på operaen for oversikt over Bjørvika.
Emner: Personbiltrafikk, Godstrafikk, Byutvikling, Havn og Jernbane, alt i ett.

2: Spasere opp til middelalderbyen.
Emner: Fra trafikkareal til kultur, Planer for utvikling i Gamlebyen.

3: Spasere opp i Ekebergskråningen.
Emner: Friområder i Oslo, planer for taubane og skulpturpark.
Skog – park – oldtidsminner – krigsminner – friområder.

Retur: Trikk fra Jomfrubråten holdeplass på Ekebergbanen.

Alle er velkomne!

Les også om kveldsmøte om bymiljø 29. sept.

Bilbyen Oslo