Debattmøte – Oslos vekst og miljøkvaliteter

Oslo er ventet å vokse med 200 000 nye innbyggere i løpet av de neste 20 årene. Hvor og hvordan skal disse bo? Hvordan ivareta de miljøkvalitetene som kjennetegner Oslo i dag? Hvilke visjoner har ledende politikere for byen? Rune Gerhardsen (AP) og Carl I. Hagen (FrP) møtes til diskusjon. Møteleder: professor Sigmund Hågvar (UMB)