Den tause naturens stemme – publisert i Budstikka 29. august 2014

Det har vært en del artikler i Budstikka i høst angående vern av natur. Artikkelen skrevet av Naturvernforbundet i Bærum er presentert her i 2 deler: første del og andre del.

Oppdatert 2014.10.04.