Det grønne skiftet og naturen

Er naturen glemt i det grønne skiftet?

Utspørring av de politiske partiene
Er naturen glemt i det grønne skiftet? Tar valg av virkemidler for å få ned klimautslipp tilstrekkelig hensyn til effekter på biologisk mangfold og natur som kilde til helse og livskvalitet? Styres det grønne skiftet for mye av økonomiske interesser? Utspørring av og debatt med de politiske partiene
Arrangør: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
Tid/sted: Tirsdag 29. august kl. 18.00
Sted: Litteraturhuset i Oslo
Rom: Amalie Skram
Pris: Gratis