Detaljregulering Michelets vei 24 – høring

Bærum Natur- og Friluftsråd og Naturvernforbundet i Bærum har sendt felles høringsuttalelse i denne saken. Uttalelsen kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2016.10.31.