Død som en dodo – og andre fortellinger om truede arter

Vi gjør oppmerksom på at det er skjedd en endring i tema for onsdagens forum. På grunn av sykdom går foredraget om «Stier, mennesker og naturopplevelse» dessverre ut. I stedet har vi vært så heldige at vårt eget æresmedlem Bredo Berntsen kommer for å fortelle om sin nye bok «Død som en dodo – og andre fortellinger om truede arter».

Tidligere førstebibliotekar ved Universitetsbiblioteket i Oslo og veteran innen norsk naturvern Bredo Berntsen har sagt seg villig til å holde et foredrag om sin nye bok «Død som en dodo – og andre fortellinger om truede arter»

Bredo Berntsen har hatt tallrike verv i Norges Naturvernforbund og i NOA og har skrevet en rekke bøker om naturfaglige emner.

Vi gleder oss!!