Dugnad – fjerning av fremmedarter på Huseby i Mærradalen, 8. juni, kl. 13:00

Vær med! Hjelp oss med å fjerne fremmedarter og restaurere en slåtteng i Mærradalen på Huseby! Vi holder på i 2 – 3 timer. Vi tilbyr mat og drikke og hyggelig samvær og arbeid om en viktig oppgave.

Dugnad – fjerning av fremmedarter på Huseby i Mærradalen

Dato: 8. juni Kl. 13:00 Frammøte:
Parkeringsplassen foran FO-bygget på Huseby Sørkedalsveien 150

Arrangør: Ullern videregående skole og Naturvernforbundet i Oslo Vest  

Vær med! Hjelp oss med å fjerne fremmedarter og restaurere en slåtteng på Huseby i Mærradalen!

Vi holder på i 2 – 3 timer. Vi tilbyr mat og drikke og hyggelig samvær og arbeid om en viktig oppgave.  

Ullern videregående skole v/Monica Flydal Jenstad og Naturvernforbundet i Oslo Vest v/Colin Murphy har etablert et samarbeid for fjerning av fremmedarter (særlig kanadagullris, men også lupiner, åkertistler og andre fremmedarter) fra en tidligere slåtteng i Mærradalen/Huseby. Det er sterkt behov for å fjerne fremmedarter, særlig kanadagullris, som har sterk spredning samt bidra til å restaurere det opprinnelige og biologiske viktige slåttearealet.   

Elever fra Ullern videregående skole hadde en vellykket arrangement for fjerning av fremmedarter i 2021 og vil gjenta suksessen i år og i årene framover. Naturvern-forbundet i Oslo Vest har over en del år tidligere arrangert slåttedugnader på det samme arealet.

Ullern videregående skole stiller med 40 – 50 elever. Elevene vil få opplæringen i fremmedartsbekjempelse og deltar i fjerningen av fremmedartene.

Kanadagullrisen og andre fremmedartene vil fjernes ved å rykke dem opp med roten, samle dem i sekker og kjøre dem bort i etterkant til et avfallsmottak som tar imot og destruerer fremmedartene.

For spørsmål. Ta kontakt med Colin Murphy, murphycolin@gmail.com eller tlf. 48 14 35 88 eller Monica Monica Flydal Jenstad, lektor v/Ullern videregående skole og koordinator for utplasseringer i realfag, tlf. 22 51 79 00 (sentralbord)