Dugnad for å fjerne fremmede plantearter i Lørenskog

Naturvernforbundet i Lørenskog i et samarbeid med Lørenskog kommune og Norsk Botanisk Forening- Østlandsavdelingen (ØLA) inviterer medlemmer og andre til den andre av to dugnader i 2023 for å fjerne fremmede plante arten kanadagullris (Solidago kanadensis) fra Bårlibekken i Lørenskog.

Arten kommer opprinnelig fra Nord-Amerika, og fra 1700-tallet er den blitt en av våre mest utbredte hageplanter. Kanadagullris er oppført på Fremmedartslista 2018 og er vurdert å utgjøre en svært høy økologisk risiko.   https://www.artsdatabanken.no/Fremmedarter/2018/N/1211 

Naturvernforbundet stiller med dugnads-utstyr i samarbeid med Lørenskog kommune, men ta gjerne med egne hagehansker eller hagesaks.

Velkommen!

Sted: Bårlibekken i Lørenskog. Oppmøte på gangstien mellom Ahus og Kurland skole, ved sittebenken ved “fossen”. 

Busstopp: Bårli eller Ahus.

Tid: Onsdag, 16. august 2023, kl. 18-20   

Kontaktperson: Tom Clark, clarkgorko@gmail.com, Tlf. 97710561

Kanadagullris Solidago canadensis L. Arten har stort invasjonspotensiale, og høy økologisk effekt (Artsdatabanken kategori: Svært høy risiko SE)