Dugnad for å fjerne fremmede plantearter i Lørenskog

Naturvernforbundet i Lørenskog i et samarbeid med Lørenskog kommune inviterer medlemmer og andre til en dugnad for å fjerne fremmede plante arten kanadagullris (Solidago kanadensis) fra Ellingsrudelva vassdraget.

Arten kommer opprinnelig fra Nord-Amerika, og fra 1700-tallet er den blitt en av våre mest utbredte hageplanter. Kanadagullris er oppført på Fremmedartslista 2018 og er vurdert å utgjøre en svært høy økologisk risiko. https://www.artsdatabanken.no/Fremmedarter/2018/N/1211 Det blir litt mat og drikke servert etter dugnaden.

Dugnad holdes på mandag, 13. september 2021 fra kl. 18-20. Oppmøte ved Lørenskog stasjon pendlerparkering (gratis etter kl. 1700).

Vel møtt!