Dugnad: Luking av gravbergknapp på Brønnøya

Formålet med dugnaden er å fjerne gravbergknapp fra to lokaliteter med dragehode.

Etter avtale med grunneiere og Statsforvalter i Viken holder Norsk Botanisk Forening, Østlandsavdelingen (ØLA) i samarbeid med Naturvernforbundet i Asker dugnad på Brønnøya.

Hensikten er å fjerne gravbergknapp fra to lokaliteter med dragehode. Vi prioriterer et av stedene, men hvis det kommer mange, er det aktuelt å gå løs på begge. ØLA vil stille med hansker, men ta gjerne med hansker selv. Etter dugnaden spanderer ØLA et måltid på deltakerne.

Se også artikkel om grunnlendt kalkmark

Oppmøte: Ved flytebrua på Brønnøyasiden kl. 12:00 (brua går fra Nesøya til Brønnøya)

Offentlig transport: Bussrute 265 Nesøya fra Sandvika bussterminal 11:29. Gå av på holdeplassen Vendla 11:45. Derfra er det litt under 10 min å gå til oppmøtested. (Sandvika bussterminal er under togstasjonen. Det går mange tog i timen som stopper på Sandvika stasjon, de fleste bruker 14 min
fra Oslo S., lokaltoget 19 min.)

Bruk av privatbil: Det er en stor parkeringsplass ved Vendla bussholdeplass. De to første timene er gratis. Husk å registrere bilnummeret når du hensetter kjøretøyet. Alternativ parkering er ved Søndre brygge, men det er lengre å gå.

Dugnadsleder: Svein Olav B. Drangeid (918 09 264)

A) Vendla bussholdeplass og parkeringsplass
B) Oppmøtested
C) Pilodden der dugnaden skjer