Dugnad på Frønsvollen

Forberedelser til aktivitetsdagen søndag

Hytta og tunet rundt må gjøres klar for aktivitetsdagen som er søndag

Det avholdes en dugnad hvor vi håper å få gjort noe av:

  • Rydding inne og ute
  • Finne fram bord andre ting som skal brukes på aktivitetsdagen
  • Rydde og merke adkomst til Frønsvollen og ev. naturstier
  • Sjekke merking fra Frognerseteren og plakater
  • Rydde inn el-gjerdet (dersom dyrene er tatt ned)
  • Opprydning i kjøkkenhagen og på beiteområdet
  • Felling av trær og saging av matreialer
  • Vei og stibygging (bla. trapper og utbedring av stien til Heggehullet)

Stallen vil være åpen – stikk innom!

For dugnadsdeltagerne vil det bli felles middag lørdag kveld, meld deg på.

Du kan gjerne overnatte og hjelpe til på aktivitetsdagen!