Dugnad på Søndre Sandås

Det blir avholdt dugnad lørdag 28. september for å stelle litt på Søndre Sandås før vinteren. 

Vi skal:
-Rydde utearealer, inkludert noe hagearbeid
-Vedlikehold av yttervegger
-Noe arbeid i hovedhuset
-Videre innredning av låven
 

Vi stiller med noe å drikke og bite i, håper å se deg!