Dugnader på Søndre Sandås høsten 2020

Søndre Sandås trenger pleie og omsorg for høsten, og i år gjør vi det litt annerledes:

På grunn av smittefare vil dugnadsjobber gjennomføres i mindre grupper og over en lengre periode. Organisering skjer gjennom Paulina og Sigmund, som stiller seg tilgjengelig etter avtale på Søndre Sandås med dugnadsutstyr og kaffe.

Nedenfor følger en detaljert liste over dugnadsjobber på Søndre Sandås som fint kan utføres i mindre grupper, med f.eks. familie eller venner!

Låven og i tilknytning til den: 

1. Rekkverk på hemsen, min. to personer. (Snekkerarbeid)

2. Kledning på innervegg i allrommet, to til tre personer. (Snekkerarbeid)

3. Bålplass/sittegruppe, to til tre personer. (Snekkerarbeid)

4. NOA-logo på låvedør, en person. (Malearbeid)

5. Vestre gavl – rydding før lagring av ved, to personer. (Rydding)

6. Vestre gavl – oppheng for stiger over vedstabel, to personer. (Snekkerarbeid)

7. Reperasjoner på låvebro, 2 personer. (Snekkerarbeid)


Tomtearbeid: 

1. Materiallagret under presenning (ved søppelskur) flyttes og renskes, fire personer. (Rydding)

2. Gjerdebord under presenning flyttes, to personer. (Rydding)

3. Vedhugst og stabling mot vestgavl, to personer. (Hugst)

4. Rydding av vegetasjon langs gjerde x 1m bredde, to personer. (Rydde søppel + gjenstander)

5. Gjerde og porter – råte og manglende bord, to til fire personer. (Snekkerarbeid)

6. Søppelskur og arkiv – skift av råtne bord + maling, en til to personer. (Snekker- og malearbeid)

7. Hugge rogn på tunet, dele og lagre, to personer. (Hugst)

8. Transport av VV-bereder til offentlig mottak. (Transport)

9. Trekledning på benk, to personer. (Snekkerarbeid)
 

Vi baserer oss på gjenbruk av de materialene vi har på tomta før vi går til innkjøp av nye, derfor må de to første oppgavene under «Låven» fullføres før alle andre arbeider. 


Ta kontakt med Sigmund (41 64 55 21) eller Paulina (paulina.natalia.dudzinska@gmail.com) for mer informasjon og for å melde interesse!