Ekstraordinært årsmøte i NOA

Innkalling til Ekstraordinært årsmøte 26.02 2019 KL. 18.00

Som annonsert tidligere arrangerer NOA ekstraordinært årsmøte for behandle forslag til nye vedtekter. Det ekstraordinære årsmøtet finner sted:

TIRSDAG 26.02 KL.18.00

I MARIBOESGATE 8, 5. ETG. (NATURVERNFORBUNDETS LOKALER)

Styret legger frem til behandling vedtektsutvalgets forslag til nye vedtekter for NOA. Styret innstiller på at disse vedtas, med unntak av bestemmelsene i §4.4 der styret enstemmig anbefaler å beholde dagens regler. Dersom dagens bestemmelse beholdes, medfører dette også mindre endringer i §2 og §9.3 i utvalgets forslag.

Gjeldene vedtekter, utvalgets forslag, styrets reviderte forslag og en oversikt over foreslåtte endringer vedlegges. 

Begrunnelse for endringsforslag fra vedtektsutvalget

Vedtektsendringer vedtektsutvalgets forslag

Vedtektsendring styrets forslag

Forklaring til styrets forslag

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Med vennlig hilsen

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA),

Gjermund Andersen,

Styreleder

gjermund @ noa.no