Ekstraordinært årsmøte

Det vil bli avholdt ekstraordinært årsmøte den 26.02 2019. kl. 18.00 i Mariboesgate 8, 5. etg. Møtet vil omhandle forestående endringer i vedtektene våre. Grunnet endringer i vedtektene til Naturvernforbundet sentralt, ser vi det nødvendig å redigere våre vedtekter, slik at de er i overenstemmelse. Dette vil bli tema for møtet.

Vedlegg til det ekstraordnære årsmøtet:

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innledning, begrunnelse og leserveiledning for endringsfroslag fra vedtektsutvalget

Vedtektsendringsforslag fra vedtektskomiteen

Vedtektsendringsforslag fra NOAs styre

Forklaring på styrets endringsforslag