Elektronisk medlemsblad til alle studentmedlemmer

NOAs medlemstall har nådd et nivå som gjør det nødvendig å finne nye måter å distribuere medlemsbladet Grevlingen på. Flest mulig av Grevlingens lesere bør lese bladet elektronisk av hensyn til administrering og NOAs ressurssyn. Spart papir, spart porto, mer naturvern!

Fra og med Grevlingen 3-2011 får studentmedlemmene, som alle benytter datamaskiner i det daglige, kun tilgang til medlemsbladet elektronisk. Hvert nummer av Grevlingen legges på www.noa.no som en pdf-fil som kan leses av alle. Studentmedlemmer med registrert epostadresse, får dessuten medlemsbladet tilsendt sin epostkonto. 

Grevlingen er en av NOAs viktigste informasjonskanaler ut til medlemmene. Se tidligere utgivelser på http://naturvernforbundet.no/noa/grevlingen/category2160.html . Via Grevlingen når NOA ut med stoff som ellers vanskelig lar seg distribuere. Målet er å opprettholde og øke informasjonsflyten. En økt grad av elektronisk kommunikasjon bidrar til dette. 

Er du ikke student, men har lyst til å abonnere på e-Grevlingen fremfor å motta papirutgaven? Send en epost til noa@noa.no – merk eposten e-Grevlingen. Så får du den elektroniske versjonen av medlemsbladet tilsendt din epostkonto lenge før naboen har bladet i postkassen! Samtidig bidrar du positivt til NOAs ressursbruk.