En gledens dag – med bismak

Ny lov for Oslomarka foreslår lovfestet Markagrense og hjemmel for å verne områder for friluftsliv. – En gledens dag for oss i Markaorganisasjonene. Svakheten er at loven ikke regulerer skogbruket, som er den virksomheten som i størst grad påvirker Markas kvalitet, sier daglig leder Gjermund Andersen i Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA).

– I mer enn 70 år er det arbeidet for å bevare Oslomarka, og nå får vi endelig en beskyttelse mot nedbygging av Marka. Desto mer skuffende er det at Regjeringen ikke ser ut til å ville beskytte Marka mot ødeleggelse innenfra, fortsetter Andersen.

Les mer på NOAs nye temaside: oslomarka.no Ja, dette er en viktig sak! Jeg vil gjerne lese mer om hvordan jeg kan bli medlem og på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid!