Endring av reguleringsplan for Tanumveiområdet, planID 1993022

NiBs uttalelse kan leses her i PDF-format.

Oppdatert 2017.12.03.