Er biodrivstoff fra norsk skog et godt klimatiltak? Debattmøte med innledning fra forskere.

Fullt hus på møtet på Litteraturhuset i går om utfordringer ved biodrivstoff fra norsk skog som klimatiltak.

Gode og lærerike innledninger fra professor Dag Hessen (UiO), forskningsleder Erik Framstad (NIVA) og forskningsleder Rasmus Astrup (NIBIO) og stor interesse og mange spørsmål fra salen.

Et viktig møte i rett tid som ga faglige grunnlag for å vurdere realismen i politikeres og lobbyisters utspill.

Onsdag 30. november kl. 18:00

Er biodrivstoff fra norsk skog et godt klimatiltak? Debattmøte med innledning fra forskere. 30.november kl. 18.00

Økt bruk av biodrivstoff fra norsk skog framheves av mange som et viktig tiltak for å redusere bruken av fossil energi. Er dette en riktig vei å gå, eller er vi på ville veier? Ulike synspunkter fremmes fra forskerhold.  Hva er forskningsbasert kunnskap?  I hvilken grad reduseres CO2 utslippene, hva er nettoeffekten? Skygger satsingen på biobrensel for satsing på andre tiltak med mer sikker CO2-effekt? Hva vil effektene være på biologisk mangfold? Hva med effektene for friluftslivet? Vi inviterer til debatt med innledninger fra professor Dag Hessen, Universitetet i Oslo, Erik Framstad, forskningssjef, Norsk institutt for naturforskning, NINA og Rasmus Astrup, forskningssjef, Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO.

Sted Litteraturhuset i Oslo. Wergelandsveien 29

Arrangør: Naturvernforbundet i Oslo og Akershus

Nærmere opplysninger på Litteraturhusets hjemmesider: litteraturhuset.no