Er du biolog/naturfovalter? Vil du jobbe i NOA?

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) søker biolog eller naturforvalter til gjennomføring av tre prosjekter: • Redd Markas gammelskog / «Artsjakt» • Kursing i skogøkologi og artsmangfold i skog • Plan for bevaring og restaurering av «villmark» (gammelskog) i Oslo

NOA SØKER BIOLOG/NATURFORVALTER

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) søker biolog eller naturforvalter til gjennomføring av tre prosjekter:

  • Redd Markas gammelskog / «Artsjakt»
  • Kursing i skogøkologi og artsmangfold i skog
  • Plan for bevaring og restaurering av «villmark» (gammelskog) i Oslo

Arbeidet vil bestå i kursing av frivillige i skogøkologi og artskunnskap, identifisering av verdifulle områder, feltarbeid med registrering og dokumentasjon av biologisk mangfold og opplevelsesverdier, kartarbeid i programmet Q-GIS, rapportskriving mm.

Den eller de vi søker har interesse for og kunnskap om biologi og naturvern, og bør

  • Gode kunnskaper om skogøkologi
  • Kjenne indikatorarter for verdifulle skoger, eller ha evnen til å lære seg disse fort.
  • Ha kjennskap/erfaring med GIS, gjerne programmet Q-GIS
  • Ha anledning til en del helgearbeid i forbindelse med kurs og feltarbeid
  • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
  • Være strukturert, arbeidsvillig og idealistisk innstilt

I utgangspunktet tenker vi oss at jobben vil egne seg som en heltidsstilling, men vi kan vurdere å dele den opp i flere deltidsstillinger, dersom dette er et ønske hos søkeren(e) og gir oss en bredere kompetanse som grunnlag for gjennomføringen av prosjektene. Søkere bes opplyse om det er ønskelig med hel- eller deltid.

Arbeidsstedet er på NOAs kontor på Sagene i Oslo og i felt i Marka.

Lønn: Lønnstrinn 45 i Statens regulativ.

Prosjektperiode: 15. august 2017 tom. 30. juni 2018, med mulighet for forlengelse.

Kontaktperson: Leder i NOA, Gjermund Andersen, mobil: 9522 6402, e-post: gjermund@noa.no     

Søknad med CV og referanser sendes styrelederen på e-post (gjermund@noa.no) innen 29. juni 2017