ER KJERNEKRAFT LØSNINGEN?

Foredrag med Sunniva Rose 15/2-23, klokka 19 i Kulturkafeen på Årnes.

Foredraget vil bli strømmet her:
https://bit.ly/3XDi2tp

—-

Sunniva Rose har doktorgrad i kjerne- og energifysikk. Hun har i mer enn 10 år drevet aktiv forskningsformidling, om kjernekraft og energi spesielt, og realfag, forskning og teknologi generelt – gjennom sin rosa blogg, Instagram, kronikkskriving i tradisjonelle aviser, deltagelse på radio og TV.

I 2020 skrev hun boken «Vi er stjernestøv – kjernefysikk for folk flest». Sunniva jobber i dag som kommunikasjonsansvarlig i nyoppstartede Norsk Kjernekraft AS.

—-

– hva kjernekraft er og hvordan et kjernekraftverk fungerer

– hva med radioaktivt avfall? hva dette er, og hva man kan gjøre med det

– hvor farlig er det? (er det farlig?)

– hvordan er kjernekraft sammenliknet med andre energikilder, hva er det totale, negative fotavtrykket til kjernekraft, vindkraft, vannkraft og andre?