11.mai 2023

Oppstartsmøte for by og tettstedsgruppa

Hva: By og tettstedsgruppa
Når: 11.mai, kl. 19:00
Hvor: Markaporten, Søndre Sandås, Sognsveien 231, 0863 Oslo

Hva skal arealet i byer og tettsteder brukes til? Hvordan skal vi bevare artsmangfoldet i byer og tettsteder? Hvordan skaper vi byer og tettsteder der folk trives?

Akerselva, grønn by

Fylkeslaget i Oslo og Akershus (NOA) ønsker å invitere dere til oppstartsmøtet for en ny arbeidsgruppe som skal fokusere på natur og miljø i by- og tettstedsområder. Dette initiativet er en del av NOAs arbeidsprogram for 2023 og vil bidra til å samle, spre og utvikle kunnskap, samt koordinere initiativer rettet mot natur og miljø i Oslo og Akershus.

Møtet vil finne sted den 11. mai kl. 19:00 ved Søndre Sandås (Sognsveien 231). Vi håper på deltakelse fra flest mulig av lokallagene i Oslo og Akershus. Møtet vil avsluttes senest kl. 21:00.

Påmelding sendes til noa@naturvernforbundet.no