Familietur til uteliggerhytta i Grefsenåsen

Turen passer både for voksne og barn, på på små stier og til dels i bratt terreng. Lengde ca 5 km. Flere stopp underveis der vi ser på kulturminner. Rast ved Trollvann, med anledning til å kjøpe mat / drikke på Trollvannstua.

Etter siste krig var det stor boligmangel i Oslo. Hjelpeapparatet for de som hadde gjort en innsats for landet var så som så. Mange fikk derfor en tilværelse som uteliggere i skogene rundt og i byen. På 1960-tallet foregikk en storstilt sanering av hyttene. En av hyttene var så godt gjemt at uteligger Harald fortsatte sin tilværelse i skogen, og hytta hans er bevart. På turen besøker vi både denne og andre kulturminner i Grefsenåsen, og får høre om Haralds utrolige liv i skogen.

Turen passer både for voksne og barn, på på små stier og til dels i bratt terreng. Lengde ca 5 km. Flere stopp underveis der vi ser på kulturminner. Rast  ved Trollvann, med anledning til å kjøpe mat / drikke på Trollvannstua.

Frammøte kl 11.00 på parkeringsplassen nedenfor Grefsenkleiva, – øverst i Østreheimsveien.

Med kollektiv; Buss 25 eller 31 til Årvollveien holdeplass, og følg Østreheimsveien (som som skrår oppover fra Årvollveien like ved bussholdeplassen), ca 600 m  til toppen av bakken.

Turleder: Skogoppsynsmann Håvard Pedersen, Bymiljøetaten