Filipstad – en moderne og vital del av Fjordbyen. Seminar om hvordan områdereguleringen av Filipstad kan forbedres. Dato: onsdag 4.mai. kl. 18:00 Sted: Ruseløkka skole

Sammen med Oslo Byes Vel og velforeningene inviterer Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og lokallaget Naturvernforbundet i Oslo Vest til seminar for å få fram gode ideer til hvordan Filipstad kan bli en moderne og vital bydel, og bli et grønt alternativ til dagens planer. Dato: onsdag 4.mai. Kl. 18:00 Sted: Ruseløkka skole

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus og lokallaget Naturvernforbundet i Oslo Vest og lokale velforeninger har i mange år kjempet for et grønt alternativ for byutvikling på Filipstad med en sammenhengende grønn korridor fra Tjuvholmen til Bygdøy, og en forbindelse mellom lokalparken Tinkern og fjorden. For to år siden vedtok dessverre bystyret byrådets forslag til områderegulering, men Venstre satte som betingelse at lokalisering av utenriksfergene skulle utredes. Nå går Oslo Havn og Plan og Bygningsetaten inn for at Color Line skal flytte fra Filipstad. Og dette åpner nye muligheter for byutvikling på Filipstad.

Naturvernforbundet i Oslo Vest har fått Rambøll AS til å utrede at Fjordbyparkens løsning for E-18 og Ring 1 gjennom Filipstad vil bli bortimot 2 milliarder billigere enn den vedtatte forlengelsen av Operatunnelen og en 40 meter bred Ring 1 gjennom den nye bydelen.

Program:

Introduksjon ved møteleder redaktør Vegard Velle, Vårt Oslo

Kort presentasjon av alternative forslag
-Fjordbyparken v/ arkitekt Arne Sødal og Niels Torp Arkitekter AS
-Forslag fra MAD arkitekter v/ arkitekt Kurt Singstad/ arkitekt Emil Pira
-Forslag fra Arkitema/ Tredje Natur v/Per-Olav Hagen
-Forslag fra Byens Fornyelse, i klassisk stil v/ Carl Wilhelm Tyrén

Kommentarer fra:
-Arkitekt Christian Pagh, daglig leder av Oslo Arkitekturtriennale
-Arkitekt Frederica Miller, Gaia Arktekter
-Kunsthistoriker Tommy Sørbø (ikke bekreftet)
-Arkitekt Einar Jarmund, Einar Jarmund & Co AS
-Arkitekt Sissel Engblom, Urban IQ
-Arkitekt John Arne Bjerknes, Nordic – Office of Architectures

Spørsmål fra salen.

Panelsamtale om byutviklingen på Filipstad
-Jens Jørgen Lie (leder Bydelsutvalg Frogner (H)
-Sabina Syed (nestleder Byutviklingsutvalget (MDG)
-Bjarne Lagesen (Bydelsutvalg Frogner (AP)
-Sofia Rana (Byutviklingsutvalget (Rødt)
-Haakon Riekeles (Byutviklingsutvalget (V)