Fjordgruppas tur til Storsand i Asker

Kystverket ønsker å åpne en skipsled på vestsiden av Håøya. Fjordgruppa og Naturvernforbundet i Asker hadde befaring til Storsand og så på sjetéen, sandtaket og naturen i området