Follsjå-saken i Telemark:

Brev til AT skog: Store mangler i miljøregistreringen fordrer vern, hogststopp og revisjon av registreringene. 

Brev til Fylkesmannen i Telemark, landbruksdepartementet: Store mangler i miljøregistreringen fordrer vern, hogststopp og revisjon av registreringene. 

Brev til Miljødirektoratet: Store mangler i miljøregistreringen fordrer vern, hogststopp og revisjon av registreringene. 

Brev til Miljødirektoratet: Enestående mulighet for vern av et stort og svært verdifullt skogområde i lavlandet. 

Brev til DNV-GL: Angående krav om at Nordtømmer skal fratas PEFC-sertifikatet

Brev til DNV-GL: Angående sertifisering av Nordtømmer

Brev fra Klimadepartementet: Supplerende oppdrag for skogvernarbeid

Brev fra fylkesmannen i Vestfold og Telemark: Naturverdier rundt Ramsås og Hea i Notodden kommune

Artskart, Tjåga