Foreslå ditt verneområde

Fylkesmannen etterspør nå forslag til verneområder i Marka etter hjemmelen i Markaloven. Fristen er 18. mars.

Markaloven inneholdt en stor seier for NOA: Vi fikk etter mange års mas en egen hjemmel for å verne områder, utelukkende ut fra deres verdi for friluftsliv og naturopplese. Miljøverndepartementet kaller paragrafen for «eventyrskogparagrafen», og kriteriene for vern er tatt rett ut av NOAs eventyrskogregistrering. Etter at loven tro i kraft, har NOA foreslått 12 av eventyskogene vernet. Nå gårr Fylkesmannen ut og ber om flere verneforslag. Til sommerne skal alle forslagene registreres og rangeres. Forhåpentligvis vil vi se flere av de mest opplevelsesrike skogene vernet i løpet av denne stortingsperioden.

Har du et forslag til verneområde som du ønsker at NOA skal fremme? Les først kriteriene for vern i §11 i Markaloven (rull ned til §11!). Ta kopi av Marka-kartet, tegn inn ditt område, skriv en begrunnelse og send forslaget til NOA, Maridalsveien 120, 0461 Oslo eller send til gjermund@noa.no.