Forslag til planprogram – Granfoss. ID: 18/7570

Naturvernforbundet i Bærum støtter opp om uttalelse fra Lysakervassdragets Venner av 12.8.2020 om forslaget til planprogram – Granfoss. Les vår uttallelse her.