Førsteklasses jordbruksjord – notis publisert i Budstikka 2. desember 2014

Budstikka publiserte en notis om jordbrukskvalitet i Bærum, basert på siste nummer av Nøttekråka.

Oppdatert 2014.12.16.