Forvaltningsplaner for Nesøytjern og Løkeneshalvøya

Nia har skrevet uttalelse til forslag til forvaltningsplaner for Nesøytjern naturreservat og verneområdene på Løkeneshalvøya, og vi mener dette er et grundig arbeid som vil gi godt grunn lag for å skjøtte områdene for å opprettholde verneformålene. Les vår uttalelse her