Fossum-naboene får Naturvernforbundets Miljøvernpris – publisert i Budstikka 18. august 2016

Nabogruppen på Fossum fikk NiBs Miljøvernpris i 2015 for dens innsats for en moderat og for naturen hensynsfull utbygging på Fossum og for at Smiejordet skal bevares som jordbruksområde. Budstikka publiserte en artikkel om dette.

Oppdatert 2016.08.22.