Fugler

Hva spiser de forskjellige fuglene? 

Svarthvit fluesnapperspiser hovedsakelig insekter

Kjøttmeis er en alteter som spiser mange insekter

Blåmeis spiser insekter og frø

Fuglekonge spiser insekter og litt frø

Munk spiser insektlarver og alle slags bær

Rødstrupe spiser insekter, mark, snegler og bær

Løvsanger spiser insekter og bær

Oppdatert 2011.03.18.