Fuglerapport fra ravinene i Skedsmo

Naturvernforbundet i Skedsmo har fått utarbeidet en flott rapport om fuglelivet i ravinene i Skedsmo. Her er det virkelig snakk om stort mangfold på små arealer.

Lokallaget er svært godt fornøyd med rapporten vi har fått laget. Vi hyret biolog Trude Starholm til å foreta registreringer i feltsesongen i mai/juni. Selv i små, isolerte områder, som på Kjeller, kan man gjøre spennende oppdagelser. Hele 70 arter ble registrert, og seks av disse står på rødlista. Totalt har Trude lagt inn 587 poster i artsobservasjoner.no fra sju ravineområder i kommunen. Det har ikke vært gjort noe tilsvarende systematisk registrering av fugl i disse områdene tidligere. Kommunen har mottatt rapporten med begeistring og interesse, og nå håper vi funnene vil bli lagt vekt på i rulleringen av kommuneplanen som står for døra. 

Last ned og les den flotte rapporten her!