Fuglesangstur langs Ljanselva

Våren er den beste tiden for å høre fuglene synge og du kan bli med på fuglesangstur langs Ljanselva.

Våren er den beste tida for å høre fuglene synge og du kan bli med på fuglesangtur langs Ljanselva. Vi starter ved busstoppen på Ljabru hovedgård og går oppover langs Ljanselva til Sagstua på Skullerud. Vi har noen kikkerter til utlån, men ta gjerne med din egen om du har. Helge Viken hjelper oss med å kjenne igjen fuglene. Arrangeres i samarbeid med Miljøprosjekt Ljanselva.

Kontaktperson: Helge Vike, helge_e_viken@hotmail.com