Fuglesangtur langs Ljanselva

Vårsus og fuglesang, oppdag nærnaturen og fuglelivet ve Ljanselva.

Våren er den beste tida for å høre fuglene synge og du kan bli med på fuglesangtur langs Ljanselva. Vi starter ved bussstoppen på Ljabru hovedgård og går oppover langs Ljanselva, kanskje opp til Skulleruddumpa, eller opp til Skullerudstua og hører og ser etter fugler. Vi har noe utenlånskikkerter, men ta gjerne med din egen om du har. Helge Viken hjelper oss med å kjenne igjen fuglene.

https://www.facebook.com/events/967811586635628/