Fullsatt storsal på Litteraturhuset – insekter engasjerer

Anne Sverdrup-Thygeson holdt spenningen oppe i over en time. Foredraget som tok for seg biologisk mangfold og planetens fremtid interesserte et stort publikum. NOA fulgte opp med introduksjon av artsjakten og vårt arbeid for å bevare biologisk mangfold i Oslo regionen.

Rekordmange møtte opp på naturseminaret om insektenes planet. Naturseminarene arrangert av NAturvernforbundet i Oslo og Akerhus (NOA) tar sikte på å fremme dagsaktuelle problemstillinger ved bruk av natur, naturvern og biologisk mangfold.  Vårens seminar ble innledet av Anne Sverdrup-Thygeson. 

NOAs artsjaktgruppe fortalte også om sitt arbeid for å registrere sjeldne arter i Marka, og det iherdige arbeidet for å finne ut hva som kan gå tapt der det gjennomføres flathogst.  Vi trenger alle de frivillige vi kan få og har du lyst til å være med så send en mail til: odasofie@noa.no eller erik@noa.no

Det biolgiske mangfoldet er avhengig av insektene. Insektsdøden er et ganske nytt, og veldig alarmerende fenomen. Det er allikevel håp for fremtiden. Mange er opptatt av insekter og hvordan vi kan bidra for å gjøre det levelig for dem. Anne Sverdrup-Thygeson avsluttet foredraget med: Ikke spør om hva insektene kan gjøre for deg, men spør om hva du kan gjøre for insektene