Går imot til skogsløype-planer – publisert i Budstikka 23. juni 2014

Budstikka omtalte NiBs høringsuttalelse til Bærum Skiklubbs endringsforslag til kommunedelplan for Tanumplatået og Hornimarka.

Oppdatert 2014.06.27.