Geologi

Geologibakgrunn, Gjønnes

Området denne naturstien ligger i er – geologisk sett – en del av Oslofeltet. Berggrunnen her er blitt dannet for mange millioner år siden. En god innføring i områdets geologiske historie kan du få ved å gå turen fra Sandvika til Kolsåstoppen (evt. fra Gjettum til Kolsåstoppen). Langs denne turen går du forbi bergarter fra en stor del av den geologiske historien i Oslofeltet. Det gir også en utsikt over mye av de lavereliggende åsene i Bærum (fra kysten Sandvika-Lysaker og inn til foten av Kolsås). Det er i dette området denne naturstien befinner seg. Disse områdene består av gammel havbunn. Bergrunnen er lagdelt og består av kalkstein og leiskifer. Har du sett at fjellknausene har hvite og grå striper når du bader på Kalvøya? Den er også en del av dette området.

Fra denne bergrunnen igjen dannes det god og næringsrik jord. Det er derfor området både har god dyrkningsjord for landbruk og en rik og variert flora. Som ramsløk og trollbær vi finner her. Det er ikke alle steder vi finner dem!!

Og tenk på Kolsåstoppen! Visste du at bergarten vi finner der, rombeporfyr, kun finnes der, i Øst-Afrika og i Antarktis?

Navnet Kolsås kommer av kol (kull) og ås. Kolsås har to topper: Kolsås, Nordre (387 moh.) og Kolsås, Søndre (342 moh.). Mellom toppene ligger det idyllisk lille Setertjern.

Geologisk informasjon om området

Geologisk museum, Universitetets naturhistoriske museer og Botanisk hage, Oslo

Geologi med bl.a. link til: Geologisk kart over Oslofeltet

http://www.toyen.uio.no/geomus/geonett/index.htm

Turen til Kolsåstoppen turbeskrivelse med bilder:

http://www.toyen.uio.no/geomus/geonett/kolsaas/kolsaas.htm

Oppdatert 2007.01.27.