Gjennom Spinneren friluftslivsområde

Adkomst: Ta buss 550 fra Oslo bussterminal forbi Ryen og utover E6 og Enebakkveien til stoppestedet Brokenhus.  Kryss Enebakkveien og gå til Sandbakken.

Ta med kart og kompass og godt fottøy.  På Sandbakken kan man ta blåmerket sti nordøstover eller gå på en umerket sti mere østover, opp en litt bratt skråning opp på en åskam og så nordover. Etterhvert kommer man inn på den samme blåmerkede stien, følg denne videre nordover. Her er skogen lite berørt av menneskelig aktivitet. Unntaket er kraftledningen som kom i 1987. Der stien går under kraftledningen kommer man inn i Spinneren friluftslivsområde. Dette området ble vernet i oktober 2013. Her er det gode muligheter for å få spesielle naturopplevelser. Dette var et av de fire første friluftslivsområdene som ble vernet etter markaloven. Vernet er for å bevare kvaliteten på naturopplevelsen for senere generasjoner ved å verne naturen mot hogst og store inngrep som vil kunne forringe opplevelsesverdiene. Følg den blåmerkede stien nordover til neste stikryss. Ta til venstre og vestover mot Smørholet.

Området består av flere langstrakte åsrygger med til dels dype dalsøkk i nord-syd retning. Svartdalen er en av de villeste og mest spennende sprekkedalene i området, kanskje i hele Østmarka? Den blåmerkede stien krysser Svartdalen i syd-enden. Har man tid og godt fottøy, bør man ta seg tid til en tur inn i Svartdalen. Vinterstid kan det være mye is i fantastiske formasjoner. Om sommeren kan man kanskje få øye på knerot som er en liten orkide. For å komme tilbake til sivilisasjonen følger man den blåmerkede stien videre til Smørholet. Gå så på vei vestover et lite stykke før man dreier nordover mot Østmarkskapellet og Rundvann. Herfra kan man ta inn på den brede sti nordvest over til Skullerud. Der man kan ta buss eller T bane tilbake til sentrum.