Gjønnes på nett – undervisningsopplegg på nett

Denne siden er inngangsportalen for NiBs undervisningsopplegg på nett, et opplegg som er en videreutvikling av vegetasjonskartet utarbeidet i forbindelse med opprettelsen av naturstien fra Ballerud til Gjønnes.

Fakta:

Oppgaver:

Lærerveiledning:

Kilder:

Oppdatert 2011.03.19.