Gjør Marka til CO2-felle!

Regjeringen er i ferd med å utarbeide en egen lov for Oslomarka. Dette gir en enestående mulighet til å oppnå viktige miljømål. Noe få har tenkt på, er at enkle vernetiltak kan gjøre Oslo-Marka til en gedigen CO2-felle.

Metoden er enkel. Den går rett og slett ut på å la en større del av skogen få stå urørt, høste resten av arealet med plukkhogst i stedet for flatehogst, og la alle trærne få bli vesentlig eldre enn det som er vanlig i dagens skogbruk. Dette vil føre til at man bygger opp og bevarer CO2-lageret i skogbunnen. Det er nemlig her det meste (90%) av CO2-lagringen foregår, ikke i trestammene. Ved en slik omlegging av skogbruket skaper vi en tredobbelt vinn-vinn situasjon: Vi binder klimagassen CO2, vi skaper en bedre skog for friluftsliv og naturopplevelse, og vi skaper bedre vilkår for planter og dyr.

Les mer i Aftenposten