Golfbaner kan stanses!

06.05.2004Med erfaringene fra arbeidet mot golf i Maridalen har NOA utarbeidet en veileder i arbeidet mot golf – og mot andre inngrep i naturen. NOA oppfordrer alle som har truende naturinngrep i sitt nærområde til å starte folkeaksjoner for å stanse planene. Og: Ta kontakt med NOA, så kan vi se hva vi kan gjøre sammen! Veilederend finner du her