Grasrotinitiativ fra Groruddalen presentert på ByKubens «Utforskende verksted» 3. mars 2022

«Hvordan kan borgerinitiativer og sosiale entreprenører bidra til framtidens bærekraftige byutvikling?» Dette var spørsmålet som ble stilt til deltakere på det første av to «utforskende verksteder» med representanter fra grasrota og ansatte i bydelene.

Bakgrunn

Kirsten Paaby har som forsker fulgt flere prosjekter i Groruddalen tett gjennom flere år.  Hun tok først kontakt med Astrid Kjellevold som representant for Samarbeidsgruppa for klimaspørsmål/Naturvernforbundet i Groruddalen. Derfra ble hun invitert til klimakafe i regi av Ellingsrud klimanettverk. Her fikk hun kontakt med Anne Grete Orliens parsellhageprosjekt. Kirsten har senere deltatt på Samarbeidsgruppas  busseminar/ideverksted i 2018.  I egenskap av Kirstens engasjement som beboer og aktiv i Bydelshuset på Vålerenga har vi også samarbeidet om «Grønne nabolagskafeer».


Kirsten Paaby til høyre

Kirsten har brukt våre prosesser og prosjekter i Groruddalen som eksempler i forskning og formidling omkring FNs bærekraftmål i inn- og utland. Hennes arbeid er støttet blant annet med midler fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (nå Kommunal- og distriktsdept.)

I 2019 arrangerte Kirsten og Mikaela Vasstrøm fra UiA  sammen med ByKuben i Oslo kommune en erfaringsworkshop på Sagene samfunnshus, der ansatte deltok sammen med representanter for grasrotprosjekter fra flere bydeler. Fra Groruddalen deltok Astrid Kjellevold med en pitch om humleprosjektene i Groruddalen. Vidar Noreng og Yusra Salah fra Furuset IF presenterte takhageprosjektet og humlegata på Furuset. Videre var det gruppearbeid om hva som trengs videre. Resultatet er oppsummert her (om Groruddalsprosjektene side 7-20).

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Oppfølging post-korona 2022

Trådene fra det første verkstedet i 2019 ble tatt opp igjen i to påfølgende «utforskende verksteder» 3. mars og 5. april 2022, etter flere utsettelser pga korona. Denne gangen deltok Astrid Kjellevold med en presentasjon fra Groruddalen, se vedlegg 1 og 2.

Rita Gundersen hadde vært med å utarbeide forslagene, som blant annet gikk på at vi ser behov for flere «hands on» ansatte i bydelene, som Groruddalsbonde og Groruddalsruskere. Videre ble det rullet i gang en «snøball» for å få sentrale styringssignaler og økt lokalt fokus på naturbevaring, i likhet med klimastrategien. Bykubens Halfrid Mytting Hagemoen tok imot snøballen og utfordringen om å samarbeide med Bymiljøetaten om dette.

Anne Grete Orlien presenterte andelslaget Enga i Mariholtveien. Den 5. april ble det gjort opptak til en film der blant annet Anne Grete og Astrid fortalte om grasrotarbeid i Groruddalen. Filmmaterialet skal bli til en undervisningsfilm om «utforskende verksteder», som skal brukes i en etter- og videreutdanning om samfunnsplanlegging. Den vil også bli gjort alment tilgjengelig. Det vil bli laget rapport også fra disse to verkstedene, og disse vil bli lagt ut her når de er klare samt etterhvert link til filmen. 

Vi håper erfaringer og forslag fra Groruddalen blir tatt med videre når Oslo kommune og bydelene skal jobbe med grønne prosjekter. Det er inspirerende at våre prosjekter og erfaringer blir delt med andre lokale aktører i inn- og utland og med sentrale myndigheter gjennom Kirsten Paabys og Mikaela Vasstrøms rapporter og forskningsartikler, se vedlagte lenker.

God lesning!

Vedlegg:

– Presentasjon «Groruddalen: fra grått til grønt_Forskende verksted_030322_komprimert.pdf
– Kommentarer til presentasjon fra Groruddalen_030322.pdf
– A Citizens Climate Network Oslo_Study-english.pdf, se “A Citizens´ Climate Network (Oslo) – challenges and complements municipal plans regarding climate and urban agriculture” s. 46-52.

Lenker:

En rapport fra første erfaringsworkshop (2019) med analyse av ulike borgerinitiativer og hva vi kan lære av disse finner du her: Microsoft Word – Hovedrapport_Omvendt deltakelse_m forside (3).docx (eduaction.no) Eksempler fra Groruddalen omtalt s. 8-20.

Vasstrøm/ Paaby har skrevet en forskningsartikkel blant annet basert på erfaringene fra workshopen i 2019. Den finner du her: Hvordan skapes rom for «omvendt deltakelse» i bærekraftig lokal samfunnsutvikling – aksjonsforskningens roller og bevegelser | Forskning og forandring.  Artikkelen omtaler tre eksempler fra Groruddalen under overskriften «Aksjonsforskning med borgerinitiativer i Oslo kommune».