Gratis levering av fremmede arter

Har du fremmede arter i hagen som du ønsker å bli kvitt kan du levere dette til gjenvinningstasjon hos Follo Ren. Det er gratis og det er ingen kvotebelastning.

På Follo Rens hjemmesider kan du lese mer om hva du trenger å gjøre, og hvordan du leverer plantearter som er regnet som en trussel mot naturmangfoldet. 

KLIKK HER for å komme til Follo Rens hjemmeside.